24. NEDJELJA KROZ GODINU

Danas (11./09./2022.) 24. NEDJELJA KROZ GODINU
Svete Mise ove nedjelje biti će:
Trebinja u 10:00 sati (Za ++ Boška i Cvijetu Batina)
Ravno u 11:00 sati (Pro populo)

RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN

 1. 09. srijeda; UZVIŠENJE SV. KRIŽA
  Trebinja u 17:00 sati Euharistijsko klanjanje za mir u Ukrajini
  Ravno u 18:00 sati (Misa, obljetnica svećeničkog ređenja, za zahvalu)
  Ravno u 18:30 sati Euharistijsko klanjanje za mir u Ukrajini
 2. 09. Četvrtak
  Trebinja u 18:00 sati (Za ++ Ilka i Anu Šijaković)
 3. 09. Petak
  Ravno u 18:00 sati (Za + Anicu Papac)
 4. 09. Subota
  Dobri Do u 18:00 sati (Za + Anđu i ost. ++ iz ob. Curić)

Slijedeća nedjelja (18./09./2022.) 25. NEDJELJA KROZ GODINU
Svete Mise ove nedjelje biti će:
Trebinja u 10:00 sati (Za ++ Marka i Anđu Šijaković)
Ravno u 11:00 sati (Pro populo)

ŽUPNI OGLASI

- EUHARISTIJSKO KLANJANJE ZA MIR U UKRAJINI

Sve župe i crkvene institucije Mostarsko - Duvanjske i Trebinjsko -Mrkanske biskupije pozvane su na blagdan Uzvišenja Sv. Križa, 14. rujna, organizirati klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu na nakanu molitve za mir u Ukrajini.

U pozivu kojega je uputio naš biskup Msgr. Petar Palić, biskupi BK-a BiH na svome zasjedanju u Banjoj Luci 13. i 14. srpnja odredili da se u svim biskupijama u BiH na Uzvišenje Sv. Križa u večernjim satima organizira klanjanje pred Presvetim kao izraz blizine i solidarnosti cijele Crkve u Europi ujedinjene u molitvi za ratom zahvaćenu Ukrajinu. U tu molitvu neka bude uključena također molitva za trajan i pravedan mir te solidarnost i prijateljstvo među svim ljudima i narodima u cijelom svijetu uključujući, naravno, i Bosnu i Hercegovinu

Go back