SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

Danas; (19./02./2023.) SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: Trebinja u 10:00 sati (Za sve ++ iz ob. Šćepe Batine) Ravno u 11:00 sati (Pro populo) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 20. 02. ponedjeljak   Trebinja u 18:00 sati (Za + Janju Batina) 21. 02. utorak   – (Jedna osoba na nakanu)

Read more …

ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Danas; (12./02./2021.) ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: Trebinja u 10:00 sati (Za + Peru i Maru Pjević) Ravno u 11:00 sati (Za + Mihu, Stanu i sve ++ iz ob. Rudinica) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 13. 02. ponedjeljak   Dužica u 10:00 sati (Za + Stjepana Prkačina) 14. 02. utorak   –  (Jedna osoba na nakanu)

Read more …

PETA NEDJELJA KROZ GODINU

Danas; (05./02./2021.) PETA NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: Velja Međa u 08:30 sati (Za ++ Peru i Maru Oberan) Trebinja u 10:00 sati (Za + Jozu i ost. ++ iz ob. Batina) Ravno u 11:00 sati (Za ++ Anju i Marinka Vlahinića) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 06. 02. ponedjeljak   – (Ob. Kristić na nakanu) 07. 02. utorak   –  (Ob. Kristić za sve ++) 08. 02. srijeda    Ravno u 18:00 sati (Za + Anicu Papac i ost. ++ iz ob.)

Read more …

ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

Danas; (29./01./2023.) ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: – Orahov Do u 08:30 sati (Za + Peru /Perkana/ Kristića i ost. ++ iz ob.) – Trebinja u 10:00 sati (Za + Nikolu Pijevića i ost. ++ iz ob.) – Ravno u 11:00 sati (Za + Niku i Terezu Blažević) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 30. 01. ponedjeljak  Trebinja u 18:00 sati (Za + Ivana i ost. ++ iz ob. Batina) 31. 01. utorak  Trebinja u 18:00 sati (Za ++ Ljubicu, Neđeljka i ost. ++ iz. ob. ) 01. 02. srijeda    Ravno u 18:00 sati (Za + Janju Ćorić)

Read more …

TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

(22./01./2023.) TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: – Trebinja u 10:00 sati (Za + Vicu i ost. ++ iz ob. Batina) – Ravno u 11:00 sati (Pro populo) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 23. 01. Ponedjeljak Dužica u 16:30 sati (Za + Tomislava Prkačina) 24. 01. Utorak Ravno u 18:00 sati   (Za + Anicu Papac i sve ost. ++ iz ob.) 25. 01. srijeda

Read more …

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

(15./01./2023.) DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU Svete Mise ove nedjelje biti će: – Trebinja u 10:00 sati (Za ++ Božicu i Neđu Balić) – Ravno u 11:00 sati (Za ++ Jelu i Mandu Brajić) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 16. 01. Ponedjeljak Velja Međa u 17:00 sati (Pero Oberan za obitelj) 17. 01. Utorak Trebinja u 18:00 sati   (Vinka Batina za blago /za živo/) 18. 01. Srijeda Ravno u 18:00 sati (Za ++ Đuku i Maru Matijić)

Read more …

SVETA MARIJA BOGORODICA - NOVA GODINA

Danas,  (01./01./2023.) SVETA MARIJA BOGORODICA - NOVA GODINA Svete Mise ove nedjelje biti će: – Trebinja u 10:00 sati (Za + Zvonimira Prkačina) – Ravno u 11:00 sati (Za dušu Velikog pape, Benedikta XVI.) RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 02. 01. ponedjeljak; Ime Isusovo Dobri Do u 11:00 sati 03. 01. Utorak Ravno u 18:00 sati   (Za + Niku Grgurevića) 04. 01. Srijeda Trebinja u 18:00 sati (Jedna osoba na nakanu)

Read more …

ROĐENJE GOSPODINOVO - BOŽIĆ

Danas,  (25./12./2022.) ROĐENJE GOSPODINOVO – BOŽIĆ Svete Mise ove nedjelje biti će: – Trebinja u 10:00 sati – Ravno u 12:00 sati RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN 26. 12. ponedjeljak; Sv. Stjepan prvomučenik (Đakon) – Trebinja u 10:00 sati (Ob. Stanković na nakanu) – Ravno u 11:00 sati (Pro populo) 27. 12. utorak; Sv. Ivan, apostol i Evanđelist – Orahov Do u 09:00 sati 28. 12. srijeda; Nevina dječica, mučenici – Ravno u 19:00 sati (Za duše u čistilištu)

Read more …